E-shop
Kategorie produktů
Košík

spolehliva-firma-2015_250

Obchodní podmínky

Objednávky zboží

a) zboží je možné objednávat prostřednictvím jednotlivých oddělení tohoto obchodu

b) telefonicky na tel. 728 039 334

c) e-mailem na adresu: awepe@atelier-wepe.cz

Vaše objednávka (pokud objednáváte telefonicky či e-mailem) musí bezpodmínečně obsahovat tyto následující údaje:

 • označení zboží (kód zboží)
 • název zboží
 • objednávané množství
 • adresu kam má být zboží doručeno (pokud má plátce jinou adresu než místo dodání také fakturační adresu)
 • způsob doručení, předání zboží a platby
 • kontaktní informace pro další případnou komunikaci se zákazníkem (nejlépe telefon, případně E-mail)

Zákazník podáním objednávky v e-shopu (stisknutím tlačítka OBJEDNAT/ODESLAT) potvrzuje, že se seznámil s nákupním řádem, s obchodními a dodacími, platebními a reklamačními podmínkami. V tuto chvíli zákazník odeslal závaznou objednávku a je mu doručena zpráva o tom že jsme objednávku obdrželi. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě odeslání objednávky zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícícm.

Za závazné se považuje potvrzení e-mailové, případně telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné a na vznik kupní smlouvy nemá vliv). Prodávájícím potvrzená objednávka (nebo její část) musí obsahovat aktuátní obchodní podmínky a reklamční podmínky.

Cena zboží

Cena zboží je uvedena na kartách zboží v jednotlivých odděleních, kategoriích a to včetně DPH. Ceny jsou smluvní. Podle způsobu doručení zboží bude při výpočtu celkové ceny zásilky připočítána také cena poštovného a balného.

Stornování objednávky ze strany kupujícího

Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou. Zákazník má však právo na odstoupení od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží podle § 53 odstavec. 7 občanského zákoníku. Chce-li tak zákazník učinit, musí vrátit zboží neponičené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím). Pokud se zákazník rozhodne odstoupit od kupní smlouvy musí tak učinit do 14 dnů od převzetí zboží. Peníze za vrácené zboží budou zákazníkovi doručeny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající tak však učinit nemusí, pokud neobdrží zpět zboží nebo neobdrží doklad o jeho odeslání.

Zákazník má také právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před odesláním z naší strany. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady). Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů (poštovné apod.).

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží či se neůměrně (déle než 30 dnů) prodlužuje dodací lhůta ze strany dodavatele. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, případně mu bude nabídnuto podobné zboží ve stejné kvalitě. Vyhrazujeme si právo odstoupení od kupní smlouvy v případě že zákazník námi dodané zboží opakovaně přeprodává třetí straně nebo zboží nabízí v bazarech.

Odstoupení od kupní smlouvy

Jako zákazník obchodu Modely.biz máte právo souladu s § 53 odstavec. 7 občanského zákoníku do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této čtrnáctidenní lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 

 • napište nám informace, že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením číslo objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz
 • pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v kontaktech na stránce Kontaktní informace  a to za těchto podmínek:

zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu
nesmí být poškozené
musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),
s dokladem o koupi

 • zboží prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku)
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Dodací podmínky

Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikáni kupujícího nadepsané ve formulaři objednávky, neuvede-li kupujíci do objednávky misto jiné. Zboží bude dodáno na dobírku prostřednictvím České pošty či přepravní služby, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním České poště či smluvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením ceny při převzetí. Prodávající vyexpeduje zboží v co nejkratší možné době (tj. zpravidla do deseti pracovních dnů) po příjmu platné objednávky.

Osobní odběry

Ojednávky je možné odebírat na naší provozovně:V Alejíčkách 136 Bořanovice 250 65 ihned po vyřízení objednávky z naší strany. Nepožádá-li zákazník telefonicky či písemně jinak, tak bude zboží na provozovnách po vyřízení objednávky rezervováno maximálně 10 dní. V případě že zboží nebude bez udání důvodu vyzvednuto v uvedené době bude objednávka stornována bez náhrady a zboží bude poskytnuto k prodeji zakším zákazníkům. Pokud víte že nebudete schopni zboží včas odebrat rádi vám jej pošleme na dobírku.

Platební podmínky

Kupní cena zboží je splatná při jeho převzetí (na dobírku nebo osobně). Zboží objednané v našem obchodě je možné platit těmito způsoby:

 

 • dobírkou při převzetí zboží (nejrychlejší a bezpečný způsob)
 • hotově při osobním odběru v naší prodejně nebo dle dohody se zákazníkem

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Závěr

Vyplněním objednávky kupujíci bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení výše uvedených obchodních podmínek ve znění platném v den odesláni objednávky, jakož i v den odesláni objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. balného a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku v internetovém obchodě, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Účastníci se výslovně dohodli, že neni-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

 

Obchodní podmínky platí od 1.12.2014

Kontakt

logo_modely300

mob. 728 039 334

mob. 777 407 747

E-mail: awepe@atelier-wepe.cz

Navštivte
laser1
modely
eshop

Facebook Icon