Nezařazené

Reklamační řád

Vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je uvedena u každého zboží v katalogu.

Záruka se vztahuje na bezvadnou funkci výrobku při správném používání a na vady vzniklé prokazatetnou vinou výrobce. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Ze záruky jsou vyňaty díly podléhající přirozenému opotřebení a závady vzniklé dopravou, nevhodným skladovánim či nešetrným zacházením ze strany dopravce nebo kupujícího. Kratší životnost výrobku nelze tedy v žádném  případě považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Při uplatňování nároků na reklamaci je nutné předložit doklad o zakoupení výrobku a případně též vyplněný záruční list, je-li jím daný výrobek vybaven. Prodávající je svého závazku záruční opravy zproštěn, neuplatní-li kupující případné vady bez zbytečného odkladu po době, kdy mohl při vynaložení odborné péče tyto vady zjistit.

Veškeré zboží je před odesláním k zákazníkovi naším zaměstnancem zkontrolováno a vyzkoušeno. Provozovatel tohoto obchodu nenese zodpovědnost za škody způsobené Českou poštou nebo jiným přepravcem. Zboží si prosím překontrolujte ihned při jeho převzetí. Pokud je zboží nebo balík poškozen, tak jej nepřebírejte.

Zboží je pojištěné a přepravce musí vzniklou ztrátu nahradit. My Vám obratem zboží pošleme nové máme-li jej v daný okamžik skladem. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

 

  • zboží bylo reklamováno po záruční době
  • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
  • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
  • zboží bylo poškozeno živlem
  • vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem

Odstoupení od kupní smlouvy:

Jako zákazník obchodu železniční modelářství.cz máte právo souladu s § 53 odstavec. 7 občanského zákoníku do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této čtrnáctidenní lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 

– napište nám informace, že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením číslo objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení hodnoty zakoupeného zboží

– pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v kontaktech na našich interentových  stránkách www.atelier-wepe.cz   kontaktní informace a to za následujících podmínek:

zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu
nesmí být poškozené
musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a
s dokladem o koupi

– zboží prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku)
– při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
– v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Reklamace prosím zasílejte na adresu naší prodejny:
Atelier WEPE Petr Štikar

V Alejíčkách 136

Bořanovice 250 65

Tel: 728 039 334